“БИД ХАМТДАА АЯН”-Д НЭГДЛЭЭ.
2024-03-07

Г Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралын уриалга малчиддаа туслах “Бид хамтдаа аян”-д нэгдэж Соёл урлагийн газар, аймгийн Нийтийн Номын сан, “Боржигин өв” музейн албан хаагчид Сүмбэр сумын 5-р багийн малчин Г.Майнбаярынд очиж өвөлжөөний цасыг цэвэрлэн, хаваржаа хүрэх зам гаргаж, шар усны үерээс сэргийлэх шуудуу татаж, малын сэгийг зөөвөрлөж ажиллалаа. Мөн мал ахуйд нь дэмжлэг болгож 6 шуудай хүчит тэжээлийг байгууллагууд өглөө. Зудын хүнд бэрх үед төрийн албан хаагчийн үүргээ нэр төртэй биелүүлж малчиддаа тусалж байгаа албан хаагчиддаа талархал илэрхийлье. Говьсүмбэр аймгийн Соёл урлагийн газар. 2024.03.07. Чойр.

# Сэдвүүд
Uncategorized