Албан тушаалтан та 2023 оны ХАСХОМ-оо хугацаанд нь, үнэн зөв мэдүүлээрэй.
2024-01-22

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2024 оны 1 дүгээр сарын 2-5-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 482 иргэний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг шалган, 186 мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ. Одоогоор ажиллагаанд 296 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлэг хянагдаж байна.

Өнгөрсөн долоо хоногт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 61 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 7 гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэлээ.

Албан тушаалтны 2023 оны ХАСХОМ-ийг шинэчлэн гаргуулах ажлыг улсын хэмжээнд цахим системээр дамжуулан зохион байгуулж байна.

 

# Сэдвүүд
онцлох мэдээ